Rim og regler

Mange foreldre synes lesestunden blir litt enklere med rim og regler – og man får en fin flyt i lesingen. Ikke minst så elsker ungene rytmen! Særlig om du legger til litt fingerleker og tøyser og tuller med den lille. Spesialister mener at foreldre bør gjøre dette hver eneste dag for å styrke språket. Kjente regler, rim og barnesanger er sterkt medvirkende til å forberede barnets hjerne til å lære seg språk.

0_50x50 1_50x50

2_50x50 3_50x50

4_50x50 5_50x50 6_50x50